Make your own free website on Tripod.com
บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ"เทคนิคแต่งรถ" ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2541

สกู๊ฟพิเศษ
ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ ภาค 2 ของ
ท่อมหัศจรรย์
____สำ หรับเรื่องราวของการทดสอบในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวความต่อเนื่องที่มาจาก
ฉบับที่ 74 ที่ผู้เขียนได้ทำการทดสอบท่อไอเสีย ที่เพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ได้อย่าง
น่ามหัศจรรย์นั่นก็คือชุดท่อ "เทอร์โบโฟว์" ในครั้งนี้ก็เป็นการทำการทดสอบอีกครั้ง
โดยจะเป็นการทำการทดสอบกับแบบเต็มระบบ ของชุดท่อไอเสียจาก ร้าน ส.เจริญพร

____ ทั้งนี้ผู้เขียนขอท้าวความย้อนหลังกันไปพูดถึงตอนแรกกันอีกสักเล็กน้อย เพื่อ
ความต่อเนื่องในการที่จะทำให้คุณผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจที่ง่ายและกระชับขึ้น

____ ในครั้งแรกของการทำทดสอบที่มีการนำเสนอในฉบับที่ 74 นั้นเป็นเพียงท่อ
ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็อย่างที่กล่าวในคราวนั้นแหละท่อมหัศจรรย์ทางร้านส.เจริญพร
ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาว่าท่อ เทอร์โบโฟว์ นั้น ผู้เขียนได้ทำการติดตั้ง
และทดสอบเป็นเพียงท่อในระบบช่วงหนึ่งเท่านั้น คือชุดท่อเพียง 2 ท่อ
(รถของผู้ทดสอบขนาดเครื่องยนต์ 6 สูบ จึงต้องใช้ ท่อเทอร์โบโฟว์ เพื่อการนี้ 2 ท่อ
ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ จะใช้เพียงท่อ เทอร์โบโฟว์ เพียงท่อเดียว) ก็ได้ผลทดสอบ
ออกมาอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามีผลต่อรถยนต์ที่เป็นข้อดีถึง 3 ข้อ ด้วยกันคือ

____1. รอบเครื่องยนต์ (ในเกียร์ออโต้) เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รอบต่อนาที
______ในแต่ละจังหวะช่วงของการส่งกำลัง
____2. ควันดำลดลงจนกระทั่งปัจจุบันแทบไม่มีให้เห็นเลย และ
____3. เซฟน้ำมันในช่วงการใช้งานในระยะทางไกลๆ ได้เป็นอย่างดี

____ ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับมีผู้ที่สนใจในบททดสอบในครั้งนี้ของ
ผู้เขียนเป็นจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้นการพูดคุยกับทางร้าน ส.เจริญพร ที่จะทำการ
ทดสอบใน ครั้งที่ 2 ในแบบการติดตั้งกันเต็มระบบที่ต่อมาทางผู้ทดสอบและทาง
ร้าน ส.เจริญพร ได้ตั้งท่อชุดนี้ว่า ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ อย่างเป็นทางการ

____ ครับและหลังจากที่ได้เริ่มทำการติดตั้งระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้วถึงเดือน กุมภาพันธ์ เป็นเวลากว่า 4 เดือน ผลการทดสอบของชุดท่อ
ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ ก็จะรายงานออกมาเป็นลักษณะตามความรูสึกและสังเกตุ
เห็นได้จากช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ

____ อ๋อขออธิบายกันอีกเล็กน้อยก่อนรายงานการทดสอบครั้งนี้ถึง ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์
ดังกล่าวมีดังนี้ครับคือชุดท่อ เทอร์โบโฟว์ จำนวน 4 ท่อ โดยตัดท่อพักช่วงกลางออก
เสริมเป็นแนวท่อคู่ข้างละ 2 ตัว ก่อนที่จะเปลี่ยนท่อพักไอเสีย โดยถอดของเดิมติด
รถออก ใส่อีก 1 ท่อพักเป็นหม้อพักพิเศษเรียกว่าหม้อพัก ซุปเปอร์โฟว์ รวมแล้วชุดท่อไอเสีย
ท่อไอเสีย ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ ที่ผู้เขียนได้ทำการติดตั้งเพื่อการทดสอบในครังนี้แบบเต็ม
ระบบ 5 ตัวครับ

____ เอาละครับ ด้วยเวลาการติดตั้งเบ็ดเสร็จใช้เวลา 30 นาที (โดยประมาณ)
ผลการทดสอบก็เริ่มขึ้นในวินาทีแรก ที่ผู้เขียนเริ่มสตาร์ทเครื่องกันเลย

____ สิ่งที่สังเกตุเห็นด้วยตาครั้งแรกนะครับ รอบเครื่องยนต์ได้ถูกลดลงมาจากเดิม
200 รอบต่อนาที แต่อาการเครื่องยนต์ ไม่มีอาการกระตุก แต่อย่างไรกลับรู้สึกว่าเครื่อง
เดินได้เรียบขึ้นเหมือนตั้งรอบเครื่องยนต์ใหม่

____ ต่อมาที่ผู้เขียนประทับใจมากนั่นคือ เรื่องของเสียงจากปลายท่อ ที่จะรู้สึกได้ว่า
แตกต่างจากของเดิมเป็นอย่างมาก โดยเสียงจะมีลักษณะทุ้มแต่กังวานเหมือนท่อรถแต่ง
ราคาแพง ซึ่งถ้าหลับดาฟังเสียงดูจะรู้สึกได้เหมือนกำลังเครื่องยนต์ ได้ถูกฉุดให้มีกำลัง
ขับเคลื่อนให้เต็มประสิทธิภาพยังไงยังงั้นเลยทีเดียว

____ รวมถึงความต่อเนื่องของการส่งกำลังก็ทำได้ค่อนข้างประทับใจทีเดียวจุดที่น่า
สนใจไม่น้อยสำหรับชุดท่อ ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ ชุดนี้ของผู้เขียนอยู่ที่ความไหลลื่น
ของกำลังเครื่องยนต์ในขณะเร่งแซงในทางตรงระยะทางสั้นๆ ที่ทำได้เหมือนมี
เทอร์โบใบเล็กๆ ช่วยเสริม

____ จุดนี้ผู้เขียนได้ทดสอบระยะทางไกลจากกรุงเทพ-พัทยา กว่า 4 รอบ
(ในช่วงเวลากว่า 4 เดือน) ในจังหวะคับขันการ "คิกดาวน์" ที่เหมือนกับการเชนเกียร์นั้น
ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องทำเลย ในการเร่งแซงที่ความเร็ว 140 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เพียง
ผู้เขียนกดคันเร่งเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เหมือนเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ได้
อย่างไม่ยากแต่อย่างใด คืออีกจุดหนึ่งที่ผู้เขียนได้ลองอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้ง ผลที่ได้
ก็คือ ไม่จำเป็นต้อง "คิกดาวน์" ให้เปลืองเชื้อเพลิงแต่อย่างไร แต่จะรู้สึกได้เหมือนกำลัง
เครื่องยนต์ได้ถูกนำออกมาใช้อีกจังหวะหนึ่ง

____ ในเรื่องสุดท้ายก็คือการประหยัดเชื้อเพลิงอีกจุดหนึ่งที่เชื่อได้เลยครับว่า
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมีการเซฟน้ำมันจริงโดยจะเหมือนกับการทดสอบในครั้งแรก
แต่จะดีกว่านิดนึงตรงที่ความเร็วที่ทำได้จะสูงกว่าเดิม คือในครั้งแรก ของการทดสอบ
ซึ่งระยะจากกรุงเทพ-พัทยาไปกลับผู้เขียนจะต้องเติมน้ำมันไม่ต่ำกว่า 650 บาท แต่เมื่อ
ติดตั้งชุดท่อ ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ ในครั้งแรกนั้น ผู้เขียนเติมน้ำมันช่วงไปกลับดังกล่าว
เพียว 450 บาท เท่านั้นแถมยังวิ่งเที่ยวรอบเมืองพัทยาได้เกือบๆ 2 รอบ
(เพื่อหาห้องพักกับหาอาหารรับประทาน) ใช้ชุดทดสอบครั้งที่ 2 คือชุดท่อ
ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์ นี้ผู้เขียนทำความเร็วได้กว่าเดิม 130-140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และบางช่วง (ถนนบายพาส รอบนอกตัวเมืองชลบุรี) สามารถเล่นความเร็วได้
ถึง 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ที่ระดับเท่าเดิม

____ ครับการทดสอบในครั้งนี้คุณอ่านหลายท่านก็คงอาจจะยังไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อว่า
มันจะโอเวอร์เกินไปหรือเปล่า งานนี้ขอให้ไปลองทดสอบกันได้ที่ร้าน ส.เจริญพร
ที่นั่นคุณผู้อ่านจะได้ลองเลยละครับ ก่อนตัดสินใจ ติดตั้งชุดท่อมหัศจรรย์ชุดนี้ ต้องขอยืนยันนะครับว่าต้องที่ร้าน ส.เจริญพร เท่านั้น ร้านเดียวไม่มีสาขาอื่น
เป็นอันขาดเพราะจากเหตุการณ์คราวที่แล้วได้มีการแอบอ้างชื่อของทางร้านเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของแท้ และของจริงเท่านั้นที่กล้าให้คุณผู้อ่านทุกท่าน
ได้ลองติดตั้งและทดสอบกันก่อนว่าถ้าไม่จริงอย่างที่ผู้เขียนทดสอบ
ก็ถอดออกได้เลยทันที

____ งานนี้ต้องไปท้าพิสูจน์กันครับถ้าไม่ดีไม่แจ๋วจริงผู้เขียนไม่มีการทดสอบและ
เขียนบทความนี้ ให้เมื่อยตุ้มแต่อย่างใด อย่างว่าละครับเรา "เทคนิคแต่งรถ"
ทดสอบของดีและราคาคุณภาพก็ยากจะให้ได้ไปลองใช้กัน เพราะอย่างน้อย
ในเรื่องของการเซฟน้ำมันนั้นจุดนี้จุดเดียวรถคุณผู้อ่านติด ท่อเทอร์โบโฟว์ เข้าไป
ผมว่าข้อข้อเดียวจากหลายๆข้อที่ทดสอบมาก็คุ้มแล้วล่ะครับ
สนใจต่อต่อได้ โทร. 9435640-1ซุปเปอร์เทอร์โบโฟว์
ภาค 2 ของท่อมหัศจรรย์FastCounter by LinkExchange