Make your own free website on Tripod.com
คำทำนายสำหรับผู้ขับขี่รถสีทอง


สีทอง

สีทอง...ท่านว่า คุณเป็นคนที่มั่งมี
แถมยังแพ้ธาตุทองอีกตังหาก...ฮิ..ฮิ...
ประเด็นหลังนี่...ผมเติมเองครับ..เพราะคุณ
เป็นคนที่ชอบใช้แต่ของชั้นเลิศที่สุด แตะถึงกระนั้น
คุณก็เป็นคนใจร้อนที่สุดในบรรดาคนที่ใช้รถ
สีต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพราะคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
มาโดยง่ายนั่นเอง (เพราะรวยนี่หว่า) ดังนั้น
พออยากได้อะไรทีก็เลยต้องได้ดังใจไปซะทุกอย่าง...

next

Copyright (c) 1998 PongWeb. 
แนะนำโฮมเพจของท่าน ที่นี่...
HOME